Til Læger og andre fagpersoner

Til læger – sådan laves henvisningen til palliativ fysioterapi

Man kan med fordel modtage palliativ fysioterapi uden at være tilknyttet et Palliativt Team

Henvisning til fysioterapi ved henvisningstype 511 i eget hjem. Her beskrives patientens grunddiagnose samt behovet for den palliative fysioterapeutiske indsats.

Der skal ansøges om §122 i serviceloven til palliativ fysioterapi ved kommunen, dette kan fx gøres via blanket LÆ135. Her beskrives, at der er behov for palliativ fysioterapeutisk indsats, patienten er terminalerklæret (denne skal kommunen også være i besiddelse af) samt at der ansøges som §122 i serviceloven.

§2 fysioterapeuten i patientens område skal kontaktes. Terapeuterne finder du her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/fysioterapeut/patientbehandling/indsatsomraader/palliativ-fysioterapi/fysioterapeuter-palliativ-ordning/

Beskrivelse af ordningen som er speciel for Region Syddanmark findes også her: